Yleinen

Kellunnan Edut Työhyvinvoinnissa – Tieteellisen Tutkimuksen Valossa

Kellunta ja työhyvinvointi

Uuden Aallon Hyvinvointia Työpaikalla: Kellunnan Hyödyt

Työhyvinvoinnin edistäminen on nykyaikaisen työelämän keskiössä. Mielenkiintoinen, mutta usein aliarvostettu keino tämän tavoitteen saavuttamiseen on kellunta, joka tunnetaan myös nimellä Floatation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique). Tieteellinen tutkimus tukee vahvasti kellunnan käyttöä työhyvinvoinnin edistämisessä, ja tässä artikkelissa pureudumme syvällisesti näihin löydöksiin.

Vähentää Ahdistusta ja Stressiä

Jonssonin ja Kjellgrenin (2016) tutkimuksen mukaan kellunta vähentää merkittävästi yleistynyttä ahdistuneisuutta, univaikeuksia sekä emotionaalisen säätelyn ongelmia. Työelämässä, jossa paine ja stressi ovat jatkuvia, kellunnan tarjoama apu voi olla korvaamatonta. Kellunnan rauhoittava vaikutus ei ainoastaan lievitä stressiä, vaan parantaa myös työntekijöiden keskittymiskykyä ja tuottavuutta.

Edistää Mielenterveyttä

Kjellgrenin ja Westmanin (2014) tutkimus korostaa kellunnan positiivisia vaikutuksia mielialaan. Työntekijöiden henkinen hyvinvointi on suorassa yhteydessä heidän suorituskykyynsä, ja kellunta tarjoaa tehokkaan keinon mielenterveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen. Työpaikka, joka panostaa työntekijöidensä mielenterveyteen, on paitsi inhimillinen, myös pitkäjänteinen ja tuottava.

Lyhytaikaiset Vaikutukset

Feinsteinin ja kollegoiden (2018) tutkimus paljastaa, että kellunta lievittää ahdistusta ja masennusta lyhyellä aikavälillä. Tämä tarkoittaa, että työntekijät voivat kokea välittömiä hyötyjä kellunnasta, mikä auttaa heitä selviytymään päivittäisistä haasteista tehokkaammin ja terveemmin.

Parantaa Sydän- ja Verisuoniterveyttä

Fluxin ja tiimin (2022) tutkimus osoittaa kellunnan positiivisia vaikutuksia sydän- ja verisuonijärjestelmään. Työympäristössä, jossa korkea verenpaine ja stressi ovat yleisiä haasteita, kellunnan tarjoama apu sydän- ja verisuoniterveydelle on merkittävä.

Kehittää Mindfulness-Taitoja

Wihurin (2015) tutkimuksen mukaan mindfulness auttaa työntekijöitä pysymään läsnä hetkessä, mikä vähentää stressiä ja parantaa keskittymistä.

Yhteenveto

Kellunta on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi työhyvinvoinnin edistämisessä. Sen vaikutukset ulottuvat mielenterveyden ja stressinhallinnan parantamisesta sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseen. Työnantajana investoimalla kelluntaan, investoit työntekijöidesi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, mikä näkyy paitsi heidän terveydessään myös heidän suorituskyvyssään. Kellunta ei ole pelkästään rentoutumiskeino, vaan se on strateginen valinta kohti terveempää, tuottavampaa ja onnellisempaa työympäristöä.

Lähteet:

Jonsson, K., & Kjellgren, A. (2016). Promising effects of treatment with flotation-REST (restricted environmental stimulation technique) as an intervention for generalized anxiety disorder (GAD): a randomized controlled pilot trial. BMC complementary and alternative medicine, 16, 108.

Kjellgren, A., & Westman, J. (2014). Beneficial effects of treatment with sensory isolation in flotation-tank as a preventive health-care intervention - a randomized controlled pilot trial. BMC complementary and alternative medicine, 14, 417.

Wihuri, A-J. (2015). Mindfulness – hyvinvointia ja rentoja onnistumisia työhön. Työn tuuli 2 / 2015, 24–30.

Feinstein, J. S., Khalsa, S. S., Yeh, H. W., Wohlrab, C., Simmons, W. K., Stein, M. B., & Paulus, M. P. (2018). Examining the short-term anxiolytic and antidepressant effect of Floatation-REST. PloS one, 13(2)

Flux, M. C., Fine, T. H., Poplin, T., Al Zoubi, O., Schoenhals, W. A., Schettler, J., Refai, H. H., Naegele, J., Wohlrab, C., Yeh, H. W., Lowry, C. A., Levine, J. C., Smith, R., Khalsa, S. S., & Feinstein, J. S. (2022). Exploring the acute cardiovascular effects of Floatation-REST. Frontiers in neuroscience, 16, 995594. https://doi.org/10.3389/fnins.2022.995594

Feinstein, J. S., Khalsa, S. S., Yeh, H., Al Zoubi, O., Arevian, A. C., Wohlrab, C., Pantino, M. K., Cartmell, L. J., Simmons, W. K., Stein, M. B., & Paulus, M. P. (2018). The Elicitation of Relaxation and Interoceptive Awareness Using Floatation Therapy in Individuals With High Anxiety Sensitivity. Biological psychiatry. Cognitive neuroscience and neuroimaging, 3(6), 555–562. https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2018.02.005

Khalsa, S. S., Moseman, S. E., Yeh, H. W., Upshaw, V., Persac, B., Breese, E., Lapidus, R. C., Chappelle, S., Paulus, M. P., & Feinstein, J. S. (2020). Reduced Environmental Stimulation in Anorexia Nervosa: An Early-Phase Clinical Trial. Frontiers in psychology, 11, 567499. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.567499